Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Asociace inovačního podnikání

Asociace inovačního podnikání

Adresa
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Zástupce
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. - prezident
www
http://www.aipcr.cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR