Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AutoCAD 3D modelování

AutoCAD 3D modelování

Druh akce
školení
Trvání
20 hodin, 4 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti
Počet bodů
3
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Seznámení s 3D, Orientace v prostoru, Souřadnicové systémy, Tělesa, Modelování pomocí sítí, Povrchy, Vizuální styly, Řezy tělesem a vytváření výkresů, Vizualizace
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je autorizováno výrobcem software a je vedeno dle oficiálních osnov v rámci programu Autodesk Authorized Training Centre. Školení je začleněno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Školení je určené pro návrháře, kteří mají potřebné dovednosti v tvorbě 2D technické dokumentace v AutoCADu a chtějí vytvořit ze svých návrhů prostorové modely. Během školení jsou používaná praktická cvičení z reálného navrhování pro průmyslové a jiné specifické oblasti. Posluchači se seznámí se základní koncepcí a pracovními postupy pro vytváření 3D modelů. Naučí se pracovat s tělesy a plochami a z modelu vytvořit 2D výkresy.