Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AutoCAD středně pokročilý

AutoCAD středně pokročilý

Druh akce
školení
Trvání
15 hodin, 3 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady ke školení.
Počet bodů
3
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Rozšíření znalostí v kreslení, Tabulky, Atributy, Úvod do dynamických bloků, Palety nástrojů, Pohledy a USS, Externí reference, Pokročilá práce s hladinami, Parametrické kreslení, Rozvržení, Práce s poznámkami, Výkresové šablony, Úprava uživatelského prostředí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je autorizováno výrobcem software a je vedeno dle oficiálních osnov v rámci programu Autodesk Authorized Training Centre. Školení je začleněno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat s externími referencemi, které usnadňují spolupráci více profesí na jednom projektu, upravit si uživatelské prostředí a používat pokročilé nastavení tisku a exportu.