Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AutoCAD základní

AutoCAD základní

Druh akce
školení
Trvání
20 hodin, 4 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady ke školení.
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zbyněk Hora, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
AutoCAD
Kreslení
Úpravy
Způsoby zobrazení
Hladiny
Šrafování
Text
Kótování
Multiodkazy
Bloky
Design Center
Tisk
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je autorizováno výrobcem software a je vedeno dle oficiálních osnov v rámci programu Autodesk Authorized Training Centre. Školení je začleněno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Školení je určené pro techniky všech profesí (stavebnictví, strojírenství, elektro atd.). Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických výkresů v rovině. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky - šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat je do výkresu. Posluchači se seznámí s možnostmi tisku a exportem výkresů do formátů pdf a dwf.