Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorská práva ve výstavbě

Autorská práva ve výstavbě

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Bányaiová, CSc., advokátka, Česká společnost pro stavební právo, JUDr. Jan Mareček, předseda České společnosti pro stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
1. Architektonické dílo
2. Autorská ochrana dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
3. Změna dokončené stavby - souhlas autora původní projektové dokumentace
4. Dílo souborné, kolektivní, zaměstnanecké, soutěžní
5. Bezúplatné zákonné licence
6. Autorskoprávní ochrana elektronické podoby projektové dokumentace
7. Autorský dohled x autorský dozor
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Autorský zákon – autorská práva ve výstavbě. Rozbor problematiky autorskoprávní
ochrany architektonických děl ve výstavbě ve světle stanoviska České společnosti
pro stavební právo zveřejněné v rubrice Často kladené otázky webových stránek
Komory.