Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BETON UNIVERSITY - Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

BETON UNIVERSITY - Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
architekti, projektanti, stavební firmy, investoři, stavební dozor, studenti, učitelé a další široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
katalogy ČMB, publikace ČMB
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Materiály - Ing. Michal Števula, Ph.D.; Technologie betonů – Ing. Robert Coufal, Ph.D.; Technologie litých potěrů – Ing. Pavel Veselý; Systémy konstrukcí z vápenopískových cihel – Ing. Jiří Kux
Přednášející (pracoviště)
PhDr.M.Šišolák(Jaga Media);Ing.M.Števula,Ph.D.(SVB);Ing.R.Coufal,Ph.D.(TBG METROSTAV) Ing.V.Veselý,Ing.D.Janíček,Ing.P.Veselý(BETOTECH);Ing.J.Kux(VAPIS sta.hmoty);Bc.M.Dolníček(Condecor Construction);Ing.M.Kubr(METROSTAV);Ing.O.Černý(Profimat) aj.
Hlavní odborné téma – program akce
Betony v bytové a občanské výstavbě;
Betony konstrukční, betony pro bílé vany;
Betony pro externí použití;
Betony barevné;
Betony a omítky tvarované (ražené);
Systémy ztraceného bednění a betony pro tyto systémy;
Lité podlahy;
Systémy zdění z vápenopískových cihel;
Test, dotazník
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zahrnuje přehled a specifikaci betonů a dalších produktů pro bytovou a občanskou výstavbu. Součástí je technologie betonů pro architektonické účely – barevné a tvarované betony. Zaměřuje se na využití litých potěrů pro provádění podlahových konstrukcí. Podrobněji seznamuje účastníky s technologií výstavby ztraceného bednění včetně betonů pro tyto systémy. Dále se zabývá problematikou konstrukcí z vápenopískových cihel.