Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

BETON UNIVERSITY – ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

BETON UNIVERSITY – ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
architekti, projektanti, stavební firmy, investoři, stavební dozor, studenti, učitelé a široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
katalog ČMB, publikace ČMB, publikace ČBS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Výrobkové normy-Ing. M. Števula, Ph.D.; Zkušební metody metody–Doc. Ing. T. Vymazal, Ph.D.; Resortní předpisy–Ing. V. Veselý; Hodnocení vlastností betonu v konstrukcích–Doc. Ing. J. Kolísko, Ph.D.; Systémy prokazování shody–Ing. V. Migl
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. J. Kolísko, Ph.D. (KÚ ČVUT); Ing. M.Števula, Ph.D. (SVB); Ing. V. Veselý, Ing. O.Žalud (BETOTECH); Doc. Ing. T. Vymazal, Ph.D. (VÚT Brno); Ing. V. Migl (TZUS); Ing. D. Dobiáš,Ph.D. (KÚ ČVUT); Judr. Stavinohová (ČMC); Ing. J. Horský (Horský)
Hlavní odborné téma – program akce
ČSN EN 206 Beton
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek
TKP 18 - MD
TP 137 MD
Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206
Zkušební postupy pro zkoušení betonu v konstrukcích
Problematika posuzování vlastností betonu v konstrukcích
Prokazování shody
Problematika přejímky, práva z vad vs. záruka za jakost
Test, dotazník
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zahrnuje přehled nových výrobkových standardů a zkušebních postupů pro beton a další produkty, vyráběné v centrálních výrobnách, včetně nové normy ČSN EN 206. Zároveň poskytuje informace o změnách oproti dosavadním platným standardům a předpisům. Součástí je rovněž přehled postupů pro prokazování shody výrobků dle zákona 22/1997 Sb. a platných nařízení vlády. Spolupořadatelem semináře jsou Česká betonářská společnost ČSSI a Svaz výrobců betonu ČR.