Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Bezbariérové užívání dopravních staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti,
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
Hlavní odborné téma – program akce
- požadavky na samostaný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostředí dopravních staveb
- právní a normové prostředí ( zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, vzorové listy, technické návody, TZÚS )
- prvky hmatových úprav, signalizace, akustické prvky, orientační a informační systémy, materiálová základna
- pozemní komunikace
- zastávky hromadné dopravy, terminály,
- železnice
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými principy tvorby bezbariérové prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí a požadavky českých technických norem, včetně informace o připravované nové ČSN bezbariérové užívání dopravních staveb - základní požadavky.