Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT Zlín
Přednášející (pracoviště)
Ing. Renata Zdařilová, Ph. D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace v prostředí pozemních staveb.
Právní a normové prostředí ve vztahu k bezbariérovému užívání staveb (zákony, vyhlášky, české technické normy, technické návody TZÚS, předběžná česká technická norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí).
Metodické zajištění bezbariérového užívání objektů pozemních staveb.
Obecné a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
o občanského vybavení
o pro výkon práce
o bytových domů.
Diskuse.
Závěr.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem.