Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Bezbariérové užívání pozemních staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., odborný poradce pro oblast bezbariérového užívání,předseda OP ČSSI, pedagog na VŠB-TU Ostrava, FAST,
Hlavní odborné téma – program akce
- Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace v prostředí pozemních staveb
- Právní a normové prostředí ve vztahu k bezbariérovému užívání staveb (zákony, vyhlášky, české technické normy, technické návody TZÚS, předběžná česká technická norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí)
- Metodické zajištění bezbariérového užívání objektů pozemních staveb
- Obecné a technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- občanského vybavení,
- pro výkon práce,
- bytových domů
- Diskuse
- Závěr
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby bezbariérového prostředí pozemních staveb v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem.