Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání pozemních staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Bezbariérové užívání pozemních staveb z pohledu právních předpisů a technických norem

Tento termín je již obsazen, další chystáme na 28. 3. 2012.

Termín: 7. 3. 2012 – 10:00 hod. (do cca 14:00 hod.)
Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Petr Novák - MMR ČR, odbor stavebního řádu
Anotace:
Požadavky na samostatný pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace, metodické zajištění přístupného prostředí. Nové požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové řešení staveb. Stavby občanského vybavení, bytové domy, stavby pro výkon práce.
Informace k aplikaci bezbariérové vyhlášky.
Určeno: Stavebním úřadům, autorizovaným osobám ČKAIT
Vložné: zdarma
Místo konání: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Organizační garant:
Ivana Peřková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
tel.: +420 227 090 213, fax: +420 227 090 222, e-mail: iperkova@ckait.cz
Žádáme zájemce, aby se hlásili e-mailovou poštou (případně telefonicky nebo faxem) u organizačního garanta semináře.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB Z POHLEDU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM

V roce 2009 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. V návaznosti na vyhlášku byla v roce 2011 Informačním centrem ČKAIT, s.r.o. vydána publikace pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která metodicky zpracovává úplné znění vyhlášky a jejich příloh, včetně cenných grafických vyobrazení.
Publikace Bezbariérové užívání staveb je praktickou pomůckou pro tvorbu bezbariérového prostředí a je určena zejména všem účastníkům procesu výstavby – projektantům, zhotovitelům staveb, stavebníkům, ale zároveň pracovníkům stavebních úřadů. Jelikož bezbariérové užívání staveb je velmi specifickou problematikou, která klade důraz na zajištění obecných a technických podmínek prostředí pro samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, nabízíme Vám v této souvislosti i odborný seminář vedený samotnou autorkou publikace. Cílem semináře je seznámit účastníky s novými principy tvorby bezbariérového prostředí v kontextu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a s důrazem na doprovodnou grafickou část a fotodokumentaci s příklady dobré praxe.

Lektoři:
Ing. Petr Novák
- referent pro bezbariérové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
- specialista na bezbariérové užívání staveb, odborný poradce ČKAIT
- autorka publikace Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb.

Program semináře:
09:30 – 10:00
Prezence posluchačů
10:00 – 11:30
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
- Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace
- Metodické zajištění bezbariérového užívání objektů pozemních staveb
Ing. Petr Novák
- Informace k aplikaci bezbariérové vyhlášky
Přestávka
12:00 – 14:00
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
- Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikací pro chodce a vyhrazených stání, výkopy a staveniště
- Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání objektů pozemních staveb
14:00 – 14:30
Diskuse
Závěr