Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezbariérové užívání staveb

Bezbariérové užívání staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT Zlín
Přednášející (pracoviště)
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
Požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostředí dopravních staveb.
Právní a normové prostředí (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky, vzorové listy, technické návody TZÚS).
Prvky hmatových úprav, signalizace, akustické prvky, orientační a informační systémy, materiálová základna.
Pozemní komunikace.
Zastávky hromadné dopravy, terminály.
Železnice.
Diskuse.
Závěr.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými principy tvorby bezbariérového prostředí dopravních staveb v návaznosti na současné právní prostředí a požadavky českých technických norem, včetně informace o připravované nové ČSN Bezbariérové užívání dopravních staveb – základní požadavky.