Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečná a spolehlivá infrastruktura je součástí moderní železnice

Bezpečná a spolehlivá infrastruktura je součástí moderní železnice

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníci organizací podílejících se na výstavbě, provozu a údržbě sdělovacích a zabezpečovacích systémů v prostředí železniční dopravy.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Přednášky v elektronické podobě pro účastníky akce
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Alois Rut
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavel Špaček, Ing. František Frýbort, Ing. Vladimír Uhlíř (AŽD Praha), Ing. František Fiala (První SaZ Plzeň), Ing. Václav Šipla (ČD-Telematika), Ing. Marek Rosa (SŽDC), Ing. Jiří Sedlák (TÚDC), Ing. Ján Kandrik (Starmon Choceň)
Hlavní odborné téma – program akce
1. Pozice a význam AVV v době nasazování ETCS, 2. VNP – funkce výstrahy nedovoleného projetí návěstidla, 3. Bezpečnost železničních přejezdů z pohledu DI, 4. Dopravní stavby na železnici – stavby elektronických komunikací, 5. Dispečerské sítě nové generace na železnici, 6. Rádiové spojení GSM-R, 7. Přeladění rádiových sítí 150 MHz na železnici, 8. Elektronická dopravní dokumentace GRADO
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen do tří oblastí:
a) Seznámení odborníků se zařízením, které eliminuje chybovost dopravních zaměstnanců a to zejména strojvedoucích. Popis konkrétních aplikací, které umožňují vyloučení lidského činitele z procesu kontroly pro povolení jízdy železničního vozidla.
b) Využití nových technologií, které zvyšují efektivitu a spolehlivost řízení provozu s centralizovaným zařízením.
c) Seznámení s problematikou a zkušenostmi ze staveb technologických zařízení na železnici v kontextu se stávající legislativou.