Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater
Hlavní odborné téma – program akce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP.
Koordinátor BOZP na staveništi a další pracovníci z oblasti výstavby.
Ukázky a zkušenosti z praxe, upozornění na chyby.
Seznámení s připravovanými novinkami v legislativě.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP