Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
12
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti, revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
studijní materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Kutáč, předseda Unie soudních znalců, o.s.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru MPSV; Mgr. Robert Kabát, Právnická fakulta UK Ing. Martin Šturma, auditor, revizní technik; Ing. Jiří Kutáč, Unie soudních znalců, o.s.; Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava; JUDr. Zbyněk Urban, Unie soudních znalců
Hlavní odborné téma – program akce
Novela zákoníku práce - vyhledávání a prevence rizik, připravovaná legislativa v roce 2016. Rozbor trestní odpovědnosti na konkrétním případu jedné velké investiční akce.
Bezpečnost elektrických strojů.
Rozbor konkrétních mimořádných událostí v důsledku nedodržení bezpečnosti na elektrických zařízeních (zkušenosti z praxe).
Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR.
Trestní odpovědnost elektrotechniků v rámci nového občanského zákoníku.
ČSN EN 50 110-1 ed.3 - Činnost na elektrických zařízeních - Obecné požadavky, Právní odpovědnost revizního technika.
Bezpečný provoz a odstraňování rizik u elektrických zařízení.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář Unie soudních znalců, který bude zaměřen na: rozbor nedodržení platné legislativy ČR včetně českých technických norem, důsledky porušení smluvních závazků, co se stane při nerespektování projektové dokumentace, následky chybných montáží, co hrozí při nedodržení výchozích revizních zpráv v oboru elektro.