Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníci plynárenských přepravních a distribučních společností, zabývající se provozem PZ, investiční činností, stavebně motážní firmy, projektové a konzultantské firmy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Ruml
Přednášející (pracoviště)
Lektoři OPV, Ing. František Humhal, Ing. Krása, Ing. Gavor, Ing. Mikulica, Ing. Michal Rangotis
Hlavní odborné téma – program akce
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení - TPG 905 01, část III Plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně, IV - Plynovody a přípojky s přetlakem nad 4 bar do 40 bar včetně, V - Plynovody a přípojky s přetlakem nad 40 bar do 100 bar včetně, VI - Regulační stanice, Identifikace a řízení bezpečnostních rizik
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení