Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)

Druh akce
Seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníci plynárenských přepravních a distribučních společností, zabývající se provozem PZ, investiční činností, stavebně motážní firmy, projektové a konzultantské firmy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Ruml
Přednášející (pracoviště)
Lektoři OPV, Ing. František Humhal, Ing. Krása, Ing. Gavor, Ing. Mikulica, Ing. Michal Rangotis
Hlavní odborné téma – program akce
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení - TPG 905 01, část III Plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně, IV - Plynovody a přípojky s přetlakem nad 4 bar do 40 bar včetně, V - Plynovody a přípojky s přetlakem nad 40 bar do 100 bar včetně, VI - Regulační stanice, Identifikace a řízení bezpečnostních rizik
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Bezpečnost provozu plynárenských zařízení