Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Blok výtvarníků a architektů

Blok výtvarníků a architektů

Adresa
FA ČVUT, Thákurova 7, Praha 6
Zástupce
Ing. arch. A. Navrátil - předseda
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR