Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Budoucnost LED veřejného osvětlení; vývoj, trendy, chytrý návrh soustavy

Budoucnost LED veřejného osvětlení; vývoj, trendy, chytrý návrh soustavy

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin (včetně oběda)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti veřejného osvětlení, světelní konzultanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronické materiály, CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Hynek Bartík
Přednášející (pracoviště)
Hynek Bartík / Radek Jonáš (Philips Česká republika, s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
Program od 9:00-14:00 hodin (včetně oběda, předpokládaný konec)
Úvod do veřejného osvětlení
Pasport a Master plan osvětlení
CIC 2.0
Sloupy, stožáry, výložníky
LED pod drobnohledem
Správný návrh soustavy VO
Posuzování řešení veřejného osvětlení - TCO&VCO
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Obor veřejného osvětlení prochází právě v této době revolučními změnami především díky dalšímu vývoji LED technologie a nástupu generace integrovaných systémů pro řízení veřejného osvětlení. Tyto změny přináší mnoho výhod díky vyšší energetické účinnosti, delší době života a otevírají možnosti pro úplnou softwarovou kontrolu nad osvětlením.

To má za následek nejen snižování nákladů na údržbu a provoz soustav městského i obecního osvětlení, ale také velký vliv na kvalitu světla, zvýšení bezpečnosti a subjektivního pocitu bezpečí a díky tomu také na možnosti tvorby příjemné atmosféry měst a obcí. Využívání LED technologie ve veřejném osvětlení má zároveň za následek vyšší požadavky na investory, provozovatele, ale především na projektanty, odpovědné za návrhy osvětlovacích soustay. Seminář je proto vedle základů, výhod a zákonitostí LED osvětlení zaměřen na důležité aspekty návrhu moderních soustav veřejného osvětlení. Projektant dnes již nevystačí se znalostí dvou typů výbojek a jednoduché příkonové řady, která je stále stejná. Obsah semináře přesahuje k budoucímu vývoji, integrovaným systémům a řízeným soustavám veřejného osvětlení.