Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Druh akce
konference
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav technických zařízení budov, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., STU v Bratislavě
Hlavní odborné téma – program akce
Mezinárodní zkušenosti z energetického hodnocení budov, význam obnovitelných zdrojů energie pro snížení spotřeby tepla, využití geotermální energie pro zásobování teplem, nové předpisy v České republice související s energetickou náročností budov, zkušenosti se systémy TZB v aktivních budovách a experimentálních objektech, snižování spotřeby vody, uplatnění tepelných čerpadel v aktivních budovách.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Celková koncepce návrhu budov v kontextu regionu a návrh systémů vytápění, větrání, přípravy teplé vody, zdravotechniky, osvětlení, chlazení.