Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

CAMP – nové Centrum architektury a městského plánování (Praha)

CAMP – nové Centrum architektury a městského plánování (Praha)

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Za realizaci projektu CAMP je zodpovědný Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

ADRESA: Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera

PRO VEŘEJNOST: úterý—neděle, 9 – 21 hod., vstup ZDARMA