Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ceresit Campus pro projektanty a stavitele

Ceresit Campus pro projektanty a stavitele

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti, TDI, přípraváři, stavbyvedoucí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
cd, USB, tiskové materiály
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
PhDr. Eduard JUSTA
Přednášející (pracoviště)
Jiří Pavlíček, Martin Baloun, Eduard Justa
Hlavní odborné téma – program akce
Zásady pro navrhování hydroizolací - Utěsnění balkonů, teras, koupelen,časté vady a poruchy
Provádění disperzních a maltových hydroizolací Kotvení prvků přes hydroizolační vrstvu Komentovaná praktická ukázka
Zdvojování zateplovacích systémů Zodpovědnost za řešení Diagnostika stávajícího ETICS a návrhy řešení
Zodpovědnost projektanta, řešení sporů a reklamací ve stavebnictví od 1. 1. 2014 Změny v souvislosti s novelou Občanského zákoníku
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

seminář zaměřen na 3 části:
návrh a provedení hydroizolačních souvrství na vybraných konstrukcích,
diagnostika zateplovacích systémů jako podklad pro rozhodnutí,
zda lze přidat druhou vrstvu izolantu + legislativa upravující zdvojování zateplovacích systémů
Zodpovědnost projektanta a řešení sporů ve stavebnictví (změny v návaznosti na novelu Občanského zákoníku od 1.1.2014)