Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

"Červený kohout 2016"

"Červený kohout 2016"

Druh akce
požární konference s mezinárodní účastí
Trvání
13 hodin odborného programu
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Široká odborná veřejnost - Hasičské záchranné sbor ČR a SR, odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany, autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb, vyučující středních a vysokých škol, pracovníci obec. úřadů, projektanti ap
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek na CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Přednášející (pracoviště)
Ing. Charvátová, Ing. Skalská, Ing. Rybář, Ing. Šebesta, Ing. Zemene, Ing. Nyč, Ing. Brabec, Ing. Karda, prof. Ing. Balog, p. Růžek, p. Váša a další
Hlavní odborné téma – program akce
Středa 30.3.2016 v 9.00 hod. - zahájení, odborný program do 17.30 hod., v 19.30 hod. přátelské setkání
Čtvrtek 31.3.2016 od 8.30 do 12.30 hod. - odborný program, ukončení konference ve 13.00 hod.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Požární ochrana osob a budov