Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Češi válčí s levnějšími francouzskými projektanty na rychlé trati do Přerova

Češi válčí s levnějšími francouzskými projektanty na rychlé trati do Přerova

V článku redaktor Šindelář, z neznalosti situace a zákonných ustanovení, nesprávně popisuje ověřování odborné kvalifikace občanů členských států EU V České republice. ČKAIT za tuto činnost odpovídá. Bez znalosti specifikace oznamované regulované činnosti, délky trvání stavby/projektu, na kterých má být regulovaná činnost vykonávaná, nemá uznávací orgán možnost posoudit potřebnost ověření odborné kvalifikace, rozsah tohoto ověření a posoudit, zda má být regulovaná činnost vykonávána v režimu osoby hostující či usazené. Viz článek v E15.
 
E15, 12. 6. 2017, odkaz na článek redaktora Šindeláře ZDE 
 
ČKAIT, 13. 6. 2017, reakce Ing. Pavla Křečka na článek v E15 ZDE
 
 
Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz