Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká asociace hasičských důstojníků, o.s.

Česká asociace hasičských důstojníků, o.s.

Kontaktní osoba
por. Ing. Jiří Kachel
Ulice
Výškovická 40
Obec
Ostrava-Zábřeh
Stát / Okres
1054
PSČ
700 30
Telefon
950 730 135
Fax
950 730 103
Email
950 730 135
www
www.cahd.cz
65469062
DIČ
CZ65469062
Spolu
VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z. s., Bezpečnostně technologický klastr, z. s., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraj