Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká asociace konzultačních inženýrů

Česká asociace konzultačních inženýrů

Adresa
CACE sekretariát Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
Zástupce
Ing. Martin Zuštík - prezident
www
http://www.cace.cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR