Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku – vyhlášení výsledků 2016

Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku – vyhlášení výsledků 2016

Dne 15. 6. 2017 proběhlo v Betlémské kapli v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku, jejímž odborným garantem je ČKAIT.

Uděleno bylo celkem 7 titulů. Ocenění přebrali ceny z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka.

Předávání cen si můžete prohlédnout na videozáznamu.

Závěrečná zpráva soutěže je přílohou této informace.

Cílem soutěže je:

  1. profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU;
  2. podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

Do soutěže byly přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016.

Tradiční součástí Galavečera bylo i ocenění nejlepších řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.