Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká matice technická

Česká matice technická

Adresa
Zikova 4, 166 35 Praha 6
Zástupce
Vampola Tomáš Doc., Dr., Ing. - předseda
www
http://web.cvut.cz/cmt/index.html
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR