Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Česká stavební společnost

Česká stavební společnost

Adresa
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Zástupce
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. - předseda
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR