Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Český svaz geodetů a kartografů

Český svaz geodetů a kartografů

Adresa
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Zástupce
Ing. Václav Šanda - předseda
www
http://www.csvts.cz/csgk/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR