Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na stavenisti

Činnost koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP na stavenisti

Čas: 13 do 17 hod.
Místo: aula SPŠ stavební v Českých Budějovicích (vchod z Klavíkovy ulice)
Program semináře:
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a BOZP na staveništi.
2. Činnost koordinátora BOZP na staveništi podle NV č. 591/06 Sb., NV č. 592/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. po jejich novelizaci v r. 2016.
3. Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník - projektant - stavbyvedoucí - technický dozor stavebníka na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti).
4. Stavební zákon a plán BOZP na staveništi, činnost projektanta a koordinátora BOZP na staveništi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb resp. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
5. Oznámení o zahájení stavby na OIP, jako povinnost stavebníka u staveb na ohlášení nebo stavební povolení.
6. Výtahy z rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP na staveništi.
7. Praktická ukázka DVD PROFESIS ČKAIT 2016 – Profesní informační systém (metodické pomůcky, technické pomůcky a doporučené standardy pro činnost projektanta a stavbyvedoucího).
8. Diskuse.
Anotace:
Stavební zákon a zákon k zajištění dalších podmínek BOZP byly vydány ve stejném r. 2006, ale vykazují jistý nesoulad. Nově zavedené pojmy, povinnosti a pravomoci mezi účastníky výstavby, zejména činnost koordinátora BOZP ve vazbě na projektanta stavby a stavbyvedoucího, nejsou dořešeny. Problematickým se jeví i tzv. plán BOZP, který je povinen dle vyhlášky o dokumentaci stavby v části ZOV zpracovat projektant stavby. Jeho obsah není nikde stanoven. Účastníkům semináře bude představena filosofie novelizace předpisů z oblasti BOZP z r. 2016, možností skladby a rozsahu plánu BOZP i další doporučení pro činnost účastníků výstavby v této oblasti.
Přednášející: Ing. Jindřich Pater, Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 602 534 011, jindrich.pater@seznam.cz

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009974 Ing. Jiří Brož
2 0100848 Ing. Václav Pavlík
3 0101364 Ing. Marie Moučková
4 0102012 Petr Snížek
5 0101585 Ing. Vít Králíček
6 0100937 Jiří Borovka
7 0101820 Jaromír Tomšovic Dis.
8 0012804 Ing. Lenka Cihelková
9 0102328 Jan Bělohlav
10 1400212 Petr Knežik
11 0102166 Pavel Hryzák
12 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
13 0101427 Ing. Zuzana Trčová
14 0102148 Kamil Červenka
15 0101296 Ing. František Sedláček
16 0101803 Václav Beneš
17 0101558 Ing. Jindřich Zeman
18 0101652 Ing. Daniel Cudlman
19 0101952 František Hüttner
20 1002256 Ing. Pavel Bezdíček
21 1002254 Ladislav Zítka
22 0102254 Ing. Ondřej Čížek
23 0101709 Karel Klosse
24 0101906 Ing. Jiří Landa
25 0100070 Ing. Josef Maroušek
26 0101830 Ing. Martin Kačer
27 0101939 Ing. Zdeněk Zvěřina
28 0100804 Ing. Josef Marek
29 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
30 0100003 EUR.Ing. Alena Hynková CSc.
31 0100290 Ing. Miroslav David