Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník

Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, architekti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podkladové materiály od přednášejících
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
1. Stavební zákon č.183/2006 Sb. a dozorové činnosti. Definice pojmů souvisejících s dozorem při přípravě a provádění staveb. Odborné vedení stavby pro bydlení.

2. Vady díla:
Typy vad obecně. Zjevné a skryté vady. Věcné a právní vady.

3. Přejímka stavby a vady stavby:
Přejímka stavby. Kolaudace. Vada stavby a porucha stavby. Odpovědnost za vady stavby. Odpovědnost projektanta. Odpovědnost zhotovitele a jeho subdodavatelů. Odpovědnost osoby provádějící dozor na stavbě.

4. Smluvní vztah osoby provádějící dozor a stavebníka:
Pracovně-právní vztahy TDS a stavebníka. Obchodní vztah TDS a stavebníka. Náplň smluv. Kontrola dokumentace (pokynů zhotoviteli). Přejímka vyhotovené PD. Požadavky NOZ na stavebníka při převzetí PD. Odpovědnost účastníků výstavby za zjištění vady PD. Kontrola zhotovitele při realizaci. Zákonné předpisy, ČSN a ostatní předpisy. Kontrola fakturovaných prací. Dokumentace kontrol prováděných TDS. Stavební deník. Ostatní dokumentace.

5. Skryté vady stavby:
Vady projektu, reklamace a záruky. Autorský dozor. Záruční doba stavby.

6. Ukončení činnosti TDS.

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář zaměřený na problematiku technického dozoru stavebníka ve vztahu k novinkám, které přináší nový občanský zákoník.