Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník

Činnost technického dozoru stavebníka a nový občanský zákoník

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
všechny autorizované osoby, zástupci orgánů státní správy, realizační firmy
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Karlovy Vary
Přednášející (pracoviště)
Doc.Ing.Pavel Svoboda, CSc. a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Obsah semináře:
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a dozorové činnosti (definice pojmů souvisejících s dozorem při přípravě a provádění staveb + odborné vedení stavby pro bydlení).
2. Vady díla (typy vad obecně, zjevné a skryté vady, věcné a právní vady).
3. Přejímka stavby a vady stavby (přejímka stavby, kolaudace, vada stavby a porucha stavby, odpovědnost za vady stavby. Odpovědnost projektanta, zhotovitele a jeho subdodavatelů + odpovědnost osoby provádějící dozor na stavbě.)
4. Smluvní vztah osoby provádějící dozor a stavebníka (pracovně právní vztahy TDS a stavebníka, obchodní vztah TDS a stavebníka, náplň smluv. Kontrola zhotovitele při realizaci, dále lzákonné předpisy, ČSN a ostatní předpisy. Vedení stavebního deníku a ostatní dokumentace.)
5. Skryté vady stavby (vady projektu, reklamace a záruky, autorský dozor, záruční doba stavby).
6. Ukončení činnosti TDS.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výklad bude zaměřen na technický dozor stavebníka a jeho vztah k novému občanskému zákoníku. Bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech jednotlivých lektorů.