Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiqu

Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiqu

Adresa
7 rue Lamennais, 75008 PARIS
Telefon
+33 144 136 688
Email
mtperrin@cnisf.org
www
http://www.cnisf.org
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ