Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN EN 1991-1-1

ČSN EN 1991-1-1

  1. Jaká užitná kategorie a hodnota užitného zatížení stropů se má podle ČSN EN 1991-1-1 použít pro chodby a schodiště v mezipatře neveřejné administrativní budovy (kancelářský objekt MV)?

    Odpověď: Pro chodby a schodiště administrativní budovy se použije charakteristická hodnota rovnoměrného zatížení Qk = 3 kN/m2 jako u kategorie A užitných ploch, viz národní příloha ČSN EN 1991-1-1, NA.2.4, tabulka 6.2(CZ).

  2. Dotaz na pravidla pro kombinace dvou různých typů užitných zatížení v několikapodlažní budově s kombinovaným využitím pater pro kancelářské nebo obchodní prostory.

    Odpověď: Pokyny pro kombinace zatížení jsou uvedeny v ČSN EN 1990, doplňující pokyny v ČSN EN 1991-1-1. Zatížení obchodních ploch se v návrhu uvažuje jako jeden typ užitného (tedy proměnného) zatížení a kancelářských prostor jako další typ užitného zatížení. Oba dva typy těchto užitných zatížení působících z různých zdrojů činnosti (obchod, kanceláře) se musí uvažovat v příslušných kombinacích zatížení. Například na sloup v přízemí zatížený ze tří pater obchodních ploch a ze čtyř pater kancelářských ploch se bude uvažovat jako hlavní proměnné zatížení takové zatížení, které působí z příslušné zatěžovací obchodní plochy (a počtu pater) společně s vedlejším zatížením z příslušné kancelářské plochy v několika patrech. Pak se naopak uváží, že zatížení z obchodních ploch je vedlejší zatížení a z administrativních ploch hlavní zatížení. Podle potřeby se v kombinaci také uváží přítomnost dalších zatížení, např. zatížení větrem.