Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN EN 1991-1-2

ČSN EN 1991-1-2

  1. Mimořádná kombinace zatížení budovy požárem se zatíženími klimatickými.

    Odpověď: V mimořádné návrhové situaci při požáru (např. ocelové haly) se postupuje podle vztahu (6.11) z ČSN EN 1990, viz také čl. NA.2.10 ČSN EN 1991-1-2. S mimořádným zatížením požárem se kombinuje pouze jedno zatížení proměnné jako nejúčinnější vedlejší svou častou hodnotou (v uvažovaném případě buď vítr, nebo sníh), zatímco druhé zatížení se uvažuje hodnotou kvazistálou - která je u klimatických zatížení rovna nule, takže se již v kombinaci neuplatňuje.