Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN EN 1991-1-5

ČSN EN 1991-1-5

  1. Hodnoty rozsahu teplot pro návrh mostních ložisek.

    Odpověď: Hodnoty rozsahu teplot pro návrh mostních ložisek a uzávěrů jsou uvedeny v 6.1.3.3(3) a jsou v ČR převzaty, viz NA.2.6.