Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN EN 1991-1-7

ČSN EN 1991-1-7

  1. Na jaké nárazové síly od silničních vozidel se mají navrhovat mostní podpěry, když jsou chráněny svodidly.

    Odpověď: Pokyny jsou uvedeny v národní příloze ČSN EN 1991-1-7, čl. NA.2.11.

  2. Přenos mimořádného zatížení od nárazu vozidla ze sloupu do základu - je také základ potřeba dimenzovat na mimořádné zatížení.

    Odpověď: Návrh základu na mimořádné zatížení od nárazu vozidla se v Eurokódech neřeší. Postupuje se podle podmínek jednotlivého projektu.

  3. Jak se postupuje při návrhu sloupů na mimořádné zatížení od nárazu vysokozdvižného vozíku.

    Odpověď: Postupuje se podle ČSN EN 1991-1-7, NA.2.21. Nárazová síla F a výška jejího působiště se stanoví podle typu vysokozdvižného vozíku a způsobu jeho používání, v souladu se specifickými údaji výrobce.