Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN ISO 13822

ČSN ISO 13822

  1. Statický přepočet existující ocelové haly podle Eurokódů. Lze snížit dílčí součinitele pro stálá zatížení.

    Odpověď: Postupuje se zde podle zásad ČSN ISO 13822. U existující konstrukce se ověří charakteristické hodnoty stálých zatížení (rozměry a objemové tíhy). Pokud lze stanovit variační koeficient stálého zatížení, lze jej použít pro odhad dílčího součinitele zatížení.

  2. V ČSN 730038 Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách bylo stanoveno, v jakých případech má statik provádět výpočet a kdy výpočet provádět nemusí. Musí se tedy podle ČSN ISO 13822 provádět statický výpočet v rámci ověření bezpečnosti a spolehlivosti vždy, i když nedojde ke změně zatížení?

    Odpověď: Podle ČSN ISO 13822 lze konstrukci na základě dřívějšího uspokojivého působení považovat za bezpečnou či použitelnou (a není tedy nutné provádět výpočet) v případech uvedených v kapitole 8 této normy, které odpovídají smyslu čl. 5.2 ČSN 73 0038.

  3. Provádíme statický výpočet existující konstrukce dle vzorce (6.10) EN 1990. Je nějaká možnost snížit dílčí součinitele pro stálá zatížení?

    Odpověď: Je možné využít méně konzervativní kombinační pravidlo (6.10a,b). Lze také postupovat podle zásad ČSN ISO 13822. Ověří se charakteristické hodnoty stálých zatížení (rozměry, objemové tíhy). Pokud lze stanovit variační koeficient stálého zatížení, lze jej použít pro odhad dílčího součinitele zatížení.