Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Daň z příjmu a související informace

Daň z příjmu a související informace

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. František Hladík
Přednášející (pracoviště)
Ing. Radim Dvořák, BETA Brno, a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
Stanovení základu daně a výpočtu daně; jednotlivé druhy příjmů fyzických osob; náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a na náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona); některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Je důležité pečlivě zkoumat jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění zákonů.
Každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů, proto hlavním obsahem výkladu budou především konstrukční prvky daně z příjmů a změny v daňové oblasti po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.