Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Daň z příjmů a související předpisy – změny a informace pro rok 2015 a 2016

Daň z příjmů a související předpisy – změny a informace pro rok 2015 a 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Radim Dvořák, BETA Brno, a.s., daňový poradce ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
Postupně bude věnována pozornost stanovení základu daně a výpočtu daně.
· Zaměříme se na jednotlivé druhy příjmů fyzických osob.
· V další části se zaměříme na náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a na náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona).
· Zaměříme se i na některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně.
· Součástí přednášky budou i příklady k vyplnění jednotlivých řádků daňového přiznání.
· Na závěr si ukážeme, jaké novinky v oblasti daní nás čekají v budoucích obdobích.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Jako v předchozím roce, i v roce 2015 jsou novelizovány zákony, a to nejen zákony daňové, ale i ostatní zákony potřebné k podnikání. Je proto důležité pečlivě zkoumat jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění zákonů.
Současně se blíží každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů, které s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů, proto hlavním obsahem výkladu budou především konstrukční prvky daně z příjmů.