Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Denní osvětlení a proslunění budov

Denní osvětlení a proslunění budov

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace lektorky, příklady výpočtu a posouzení
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Stavební fakulta TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
1. Denní osvětlení budov – základní pojmy, fotometrické veličiny. Požadavky na denní osvětlení budov. Zjednodušené grafické metody výpočtu denního osvětlení (Daniljukovy diagramy, metoda BRS), ukázky softwarových aplikací pro posouzení denního osvětlení (program WDLS 4.1). Příklady odborného posouzení denního osvětlení a stanovení vlivu zastínění na stávající okolní zástavbu. Osvětlení neosvětlitelných prostor, aktivní a pasivní osvětlovací systémy.

2. Proslunění budov a oslunění venkovních prostorů – základní pojmy, souřadnice slunce a geometrie slunečního paprsku. Základní požadavky na proslunění a oslunění. Zjednodušené grafické metody stanovení doby proslunění (Diagram zastínění), ukázky softwarových aplikací pro posouzení proslunění (program SunLis). Příklady odborného posouzení proslunění a oslunění a stanovení vlivu zastínění na stávající okolní zástavbu a pozemky.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je prohloubení odborných znalostí a dovedností z oblasti denního osvětlení budov a proslunění obytných budov a venkovních zařízení a pozemků. Po absolvování kurzu účastník dokáže řešit základní úlohy z oblasti denního osvětlení (metody výpočtu, návrh denního osvětlení, příklady posouzení denního osvětlení a stanovení vlivu zastínění). Z oblasti proslunění budov se naučí používat zjednodušené grafické i přesnější výpočtové metody pro posouzení proslunění budov a venkovních prostor. Naučí se zpracovat světelně technické posudky.