Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Design Roadshow - bezobložkové dveřní systémy, skříňové systémy a moderní povrchové materiály

Design Roadshow - bezobložkové dveřní systémy, skříňové systémy a moderní povrchové materiály

Druh akce
odborný seminář
Trvání
4 hodiny 15 minut

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
architekti/designéři, projektanti a nábytková studia
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
veškeré odborné materiály si všichni účastníci akce odnesou jak na CD nosiči, tak i formou katalogů a vzorníků, zároveň budou formou pravidelně vydávaného e-zpravodaje Desénews informováni o realizacích, prezentovaných novinkách atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Akad. arch. Jan Fišer, • Vedoucí ateliéru průmyslový design Fakulty architektury ČVUT Praha a design interiéru Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, autor mnoha realizovaných interiérů, budov a designu předmětů.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Aleš Ullmann - manager technického rozvoje SAPELI, a.s., Martin Dusík - vedoucí obchodního oddělení Trachea, a.s., Jakub Colon - obchodně technický poradce J.A.P., spol. s.r.o
Hlavní odborné téma – program akce
Hlavní odborné téma – program akce:

1. Akreditace účastníků
2. Odborná přednáška Ing. arch. Jana Fišera na téma sladění interiéru a využití nejnovějších technologií k propojení dílčích interiérových prvků,
zpracovaná formou video vstupu.
• Overface – technologie digitální grafiky, která přenese jakýkoliv grafický motiv ve foto realistické kvalitě na nábytkové plochy, dekorativní panely

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• Grafosklo – designové sklo s vnitřním zalaminovaným motivem – opět dle vlastního výběru či návrhu, používané pro celoskleněné/prosklené dveře, obklady
stěn/ zábradlí atd.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

3. Prezentace designových a technologických novinek na pozadí reálně vyrobené expozice.
Veškeré dílčí produkty jsou sladěny materiálově a propojeny jednotným dekorem. Expozice je navržena Prof. Akad. arch. Janem Fišerem.

Expozice je sestavena z:

• Obkladový systém LINUM (SAPELI). Jedná se o kombinaci obkladu stěn a dveří s integrovaným proužkem v odlišném materiálu, než je v ploše dveří a obkladu.
Komplet je doplněn integrovaným dveřním kováním, které splývá s plochou dveří. Systém LINUM byl poprvé prezentován na veletrhu MADE EXPO 2012 v
italském Miláně.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• reverzní zárubeň LATENTE (SAPELI), zabudované do obkladu LINUM. Dveře, zárubeň i obklad spolu tvoří jednu rovinu, přičemž reverzní zárubně nabízejí
možnost otevírání dveří oběma směry, bez ohledu na pravost a levost dveří. Jde o novinku pro rok 2014.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• Dveřní systémy (J.A.P.) - jde o systém zárubní, které mohou být designově i tvarově totožné jak pro dveře posuvné do pouzdra, tak i pro klasické otočné
dveře. Jde o novinku pro rok 2014. Společnost J.A.P. představuje toto jedinečné univerzální řešení pod označením:
o Varianta EVO LINE – kdy je klasická dřevěná zárubeň nahrazena subtilním hliníkovým rámečkem v šířce několika centimetrů.
o Varianta ABSOLUT LINE – zcela bezobložkový dveřní průchod.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• Nábytková sestava v povrchové úpravě – T.acrylic (Trachea). Tento akrylátový materiál má oproti standardním lesklým materiálům výhodu vyššího stupně lesku
a hloubky barev. Díky technologickým parametrům do něj lze frézovat nejrůznější tvary nebo ho opatřit speciální povrchovou grafickou úpravou overface.
Jde o novinku roku 2013.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• Alternativně bude nábytková sestava doplněna o matnou verzi akrylátové folie T.acrylic (Trachea) – novinku roku 2014.

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

4. Komentovaná videoprodukce testů na dveřních kompletech.
a. Reálné videoukázky a odborný komentář se bude týkat zkoušek:
i. Mechanická odolnost vnitřní konstrukce dveřního křídla
ii. Mechanická odolnost protiplechu na dveřním kompletu
iii. Mechanická odolnost vnitřní výplně dveřního křídla
iv. Cyklické testování dveřních závěsů
v. Pevnost uchycení závěsů v konstrukci dveřního křídla

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

5. Prezentace dílčích novinek a technologických zajímavostí vystavených vzorků:
• Prezentace dveří ve všech způsobech otevírání (SAPELI)
o Otočné, zasouvací do stavebního pouzdra, posuvné po stěně, kyvné, posuvně-kyvné, lamelové a harmonikové

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM

• Prezentace dveří se speciálními vlastnostmi
o Zvukově izolační, klima, s mechanicky odolným povrchem, kouřotěsné, protipožární a bezpečnostní

PROSTOR PRO DOTAZY, DEBATU S ODBORNÍKEM
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborný seminář Design Roadshow prezentuje téma: Využití nejnovějších stavebních a nábytkových prvků a jejich designové sjednocení v interiéru komerčního
či soukromého charakteru. Projekt spolupracuje s vývojovými středisky největších českých výrobních – nábytkářských společností SAPELI, J.A.P., Trachea. Prezentace téma v odborném semináři Design Roadshow bude probíhat nejen formou verbální prezentace, ale také na bázi reálně vyrobené expozice prezentující nejnovější trendy a novinky pro rok 2014, doplněné o množství vzorků, včetně prezentačních video vstupů.