Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Desinfekce vyčištěných odpadních vod

Desinfekce vyčištěných odpadních vod

Druh akce
seminář
Trvání
9 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti ČOV, provozovatelé ČOV, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.; Mgr. Vladislav Jakubů; Ing. Martina Javorková, Ph.D; prof. Ing. Jiří Wanner DrSc.; Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková; Ing. Iva Johanidesová; RNDr. Dana Baudišová
Hlavní odborné téma – program akce
Desinfekce vyčištěných odpadních vod
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Desinfekce vyčištěných odpadních vod