Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Desinfekce vyčištěných odpadních vod

Desinfekce vyčištěných odpadních vod

Druh akce
seminář
Trvání
9 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti ČOV, provozovatelé ČOV, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.; Mgr. Vladislav Jakubů; Ing. Martina Javorková, Ph.D; prof. Ing. Jiří Wanner DrSc.; Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková; Ing. Iva Johanidesová; RNDr. Dana Baudišová
Hlavní odborné téma – program akce
Desinfekce vyčištěných odpadních vod
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Desinfekce vyčištěných odpadních vod