Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dny pro projektanty

Dny pro projektanty

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
2- 3 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Hoval spol. s r. o.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr BOHUSLAV
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 zahájení
9:05 úvodní informace o vývoji firmy
9:10 informace o změnách sortimentu 14/15
- TG classic
- TG 100
- UG 100
- CG 700
9:30 nová generace termických solárních panelů
- konstrukce, ukázky z výroby
- montážní systém, vzorky
10:00 návrh tepelných zdrojů s ohledem na možné úspory energie
- zkušenosti s využitím koncentrického odkouření, nástrahy návrhu, data z reálného provozu
- úspory elektrické energie u tepelných zdrojů
10:45 kvalita vody v tepelných soustavách
- požadavky na kvalitu vody
- rizika, příklady z praxe
11:00 dotazy, závěr
po ukončení prostor pro individuální konzultace, občerstvení

Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přehled sortimentu a novinek firmy Hoval