Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dny stavitelství a architektury 2019

Dny stavitelství a architektury 2019

Již třináctý ročník projektu Dny stavitelství a architektury a (DSA) má stejný cíl jako v předešlých letech, a to pozvednout zájem veřejnosti o dění ve stavebnictví prostřednictvím zajímavých akcí určených odborné ale i laické veřejnosti. Na programu aktuálního ročníku jsou již tradičně slavnostní setkání odborné veřejnosti u příležitostí vyhlášení soutěží Stavba roku 2019 a Výrobek-technologie 2019. Neopomenutelnou součástí DSA jsou podzimní Dny otevřených dveří na stavbách a Dny otevřených dveří na školách a projektových kancelářích. Vyvrcholením pak bude slavnostní setkání s předáním několika významných cen. Odborným garantem celého projektu je stejně jako v minulých letech SIA ČR - Rada výstavby. Garantem Dnů otevřených dveří na stavbách je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Garantem Dnů otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Program DSA 2019
  • září 2019 - Vyhlášení nominací Stavby roku v Nadaci ABF
  • září – listopad 2019 - Dny otevřených staveb
  • 21. 10. 2019 - Slavnostní večer DSA, vyhlášení staveb roku a osobnosti roku v Betlémské kapli
  • (bude upřesněno) - Slavnostní vyhlášení RABF pro rok 2019
  • 15. 11. - 24. 11. 2019 - Dny otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích


Chcete se na den otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích přihlásit?