Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Doklady deklarující vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh

Doklady deklarující vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh

ČKAIT se dopisem svého předsedy obrátila na MPO ČR se žádostí o shrnutí a předání přehledu současně platných dokladů deklarujících vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh v harmonizované a neharmonizované sféře, včetně stručného vysvětlení/komentáře a návaznosti pro účely jejich využití v rámci níže uvedených okruhů:

  • doklady pro účely návrhu/projektu a následného použití stavebních výrobků v rámci realizace stavby,
  • doklady pro umístění a realizaci výrobku plnícího funkci stavby požadovaných vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  • doklady, které lze využít v případě, že se jedná o zakázku v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek tzn., že nelze využít doklady konkrétního výrobku, a to i pro případ výrobku plnícího funkci stavby.

 

Opověď zveřejňujeme v příloze.