Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Domovní plynovody – dopady a zhodnocení aplikace nových požadavků na realizaci a provoz

Domovní plynovody – dopady a zhodnocení aplikace nových požadavků na realizaci a provoz

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, montéři, revizní technici, provozovatelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
České sdružení pro technická zařízení
Přednášející (pracoviště)
Ing. Buchta, CSc. (ČSTZ), Ing. Burišin (ČSTZ), Kotrouš (Ivar), Dragoun (Testo)
Hlavní odborné téma – program akce
9.00 – 10.15 Zkušenosti z vyšetřování případů Policií ČR a soudy při praktickém uplatňování změny TPG 704 01 v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů
Ing. Jiří Buchta, CSc.
10.15 – 11.00 Změny v předpisech pro domovní plynovody podle TPG 704 01. Povinný systém prováděných zkoušek, ověřování a měření při revizích, uvádění instalovaných spotřebičů do provozu a jejich servis (měřené veličiny, posouzení vlivů vytvářejících nepřípustný podtlak v prostoru instalace spotřebiče, provádění tzv. 4Pa měření, kritéria a vyhod-nocení) s cílem prevence otrav spalinami
Ing. Jiří Buchta, CSc.
11.00 – 11.15 Přestávka na občerstvení
11.15 – 12.00 Čtyři roky systému ALPEX-GAS v reálné praxi, novelizovaná PTN 704 05 verze 1.2.
Bezpečnostní armatury TECO pro rozvody plynu
Miroslav Kotrouš
12.00 – 12.45 Nové požadavky na umisťování plynových spotřebičů
Ing. Miroslav Burišin
12.45 – 13.30 Společný oběd
13.30 – 14.30 Nové požadavky na přívod vzduchu a větrání, provádění výpočtů
Ing. Miroslav Burišin
14.30 – 15.30 Systém provádění měření na domovních plynovodech (únik plynu, spalin, tah a systém přepočtů a vyhodnocení údajů)
Martin Dragoun
15.30 – 16.00 Diskuse, předání osvědčení, závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Požadavky na instalaci domovních plynovodů a umísťování plynových spotřebičů.
Měření s cílem zjištění bezpečnosti provozovaných plynovodů a spotřebičů.