Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Domovní plynovody – dopady a zhodnocení aplikace nových požadavků na realizaci a provoz

Domovní plynovody – dopady a zhodnocení aplikace nových požadavků na realizaci a provoz

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, montéři, revizní technici, provozovatelé
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
CD
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
České sdružení pro technická zařízení
Přednášející (pracoviště)
Ing. Buchta, CSc. (ČSTZ), Ing. Burišin (ČSTZ), Kotrouš (Ivar), Dragoun (Testo)
Hlavní odborné téma – program akce
9.00 – 10.15 Zkušenosti z vyšetřování případů Policií ČR a soudy při praktickém uplatňování změny TPG 704 01 v oblasti domovních plynovodů a spotřebičů
Ing. Jiří Buchta, CSc.
10.15 – 11.00 Změny v předpisech pro domovní plynovody podle TPG 704 01. Povinný systém prováděných zkoušek, ověřování a měření při revizích, uvádění instalovaných spotřebičů do provozu a jejich servis (měřené veličiny, posouzení vlivů vytvářejících nepřípustný podtlak v prostoru instalace spotřebiče, provádění tzv. 4Pa měření, kritéria a vyhod-nocení) s cílem prevence otrav spalinami
Ing. Jiří Buchta, CSc.
11.00 – 11.15 Přestávka na občerstvení
11.15 – 12.00 Čtyři roky systému ALPEX-GAS v reálné praxi, novelizovaná PTN 704 05 verze 1.2.
Bezpečnostní armatury TECO pro rozvody plynu
Miroslav Kotrouš
12.00 – 12.45 Nové požadavky na umisťování plynových spotřebičů
Ing. Miroslav Burišin
12.45 – 13.30 Společný oběd
13.30 – 14.30 Nové požadavky na přívod vzduchu a větrání, provádění výpočtů
Ing. Miroslav Burišin
14.30 – 15.30 Systém provádění měření na domovních plynovodech (únik plynu, spalin, tah a systém přepočtů a vyhodnocení údajů)
Martin Dragoun
15.30 – 16.00 Diskuse, předání osvědčení, závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Požadavky na instalaci domovních plynovodů a umísťování plynových spotřebičů.
Měření s cílem zjištění bezpečnosti provozovaných plynovodů a spotřebičů.