Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dopravní konference

Dopravní konference

Druh akce
konference
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Konference je určena zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy, představitelům státní správy a samosprávy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Radim Loukota
Přednášející (pracoviště)
Zástupci MD, ŘSD, SFDi, ČKAIT, ČD, SÚS, Letiště Pardubice a Pardubického kraje.
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno v rámci pozvánky.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.