Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevěné mosty a lávky

Dřevěné mosty a lávky

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti,
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FAST
Hlavní odborné téma – program akce
Dřevo pro výstavbu mostů a lávek patří mezi nejstarší materiály, které se k výstavbě těchto konstrukcí používá. V posledních patnácti letech se v ČR dřevo opět začíná hojně využívat pro tyto stavby. Používají se nové materiály i technologie, jejichž efektivitu ukáže až čas. V posledních letech je již možné sledovat stav některých realizovaných mostních konstrukcí a získávat tak data, na jejichž základě lze navrhovat doporučení pro nové konstrukce, ke zvýšení jejich životnosti. Předmětem přednášky je seznámení se základními konstrukčními systémy pro dřevěné mosty a lávky, a také s nevhodnými a problematickými detaily stávajících konstrukcí.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dřevěvé mosty a lávky
Předmětem přednášky je seznámení se základními konstrukčními systémy pro dřevěné mosty a lávky, a také s nevhodnými a problematickými detaily stávajících konstrukcí.