Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dřevěné mosty a lávky

Dřevěné mosty a lávky

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí
Hlavní odborné téma – program akce
1) Dřevo jako stavební materiál
2) Legislativa
3) Mosty a lávky
a. Statika a dynamika
b. Diagnostika
c. Poruchy na stávajících konstrukcích
d. Prevence a eliminace poruch
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dřevo pro výstavbu mostů a lávek patří mezi nejstarší materiály, které se k výstavbě těchto konstrukcí používá. V posledních patnácti letech se dřevo opět začíná hojně pro tyto stavby využívat. Používají se nové materiály i technologie, jejichž efektivitu ukáže až čas. V posledních letech je již možné sledovat stav některých realizovaných mostních konstrukcí a získávat tak data, na jejichž základě lze navrhovat doporučení pro nové konstrukce, ke zvýšení jejich životnosti. Předmětem přednášky je seznámení se základními konstrukčními systémy pro dřevěné mosty a lávky, a také s nevhodnými a problematickými detaily stávajících konstrukcí.